Przechowywanie i transport odpadów – kontenery stalowe

8 sierpnia 2019

Potrzebujesz kontenerów stalowych? Skieruj się tu

Część odpadów nie może trafić do koszy na surowce wtórne lub zmieszane. Dotyczy to głównie tych, które są generowane w czasie różnych remontów i prac budowlanych, a także odpadów przemysłowych. Muszą one zostać odwiezione do wyznaczonego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie będą przetworzone zgodnie z ustawą o odpadach. W wielu przypadkach mogą jednakże wyniknąć problemy powiązane z magazynowaniem i transportem odpadów. Żeby ich uniknąć, należy zaopatrzyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Kontenery na śmieci – na substancje ciekłe lub gruz

Najprostsze kontenery otwarte są przeznaczone do składowania oraz przewozu opakowań, starych mebli, gruzu i podobnych odpadów. Poza tym dostępne są również kontenery uszczelniane, które bardzo dobrze sprawdzają się przy wywozie nieczystości półpłynnych i ciekłych (między innymi tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Uszczelniane łączenia są także konieczne w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, jak wióry metalowe, trociny bądź granulaty. Ich załadunek ułatwia zainstalowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najprostsze w transporcie są rzecz jasna kontenery rolkowe, zaopatrzone w mechanizm usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery otwarte – dla firm budowlanych i ekip sprzątających

Adresatami usług producentów kontenerów na odpady są rozmaite podmioty. Wśród nich można znaleźć m.in. firmy sprzątające i zajmujące się opróżnianiem strychów i piwnic, przedsiębiorstwa budowlane, a także wszelkiego rodzaju zakłady wytwórcze. Na kupno kontenerów na śmieci decydują się firmy oferujące usługi wywozu odpadów o niestandardowych gabarytach i gruzu. Udostępniają je one klientom, a po wypełnieniu transportują do punktu legalnego ich przechowywania bądź recyklingu.

Nasza lokalizacja:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]