Dekarbonizacja przemysłu – jakie korzyści przyniesie?

12 kwietnia 2022

Więcej w temacie kogeneracji na https://bit.ly/3jnLWQc.

Wraz z rozwojem przemysłu nastąpiło nagłe zwiększenie zapotrzebowania na energię nieodzowną do napędzania procesów produkcyjnych. Wysoka konsumpcja energii, jak również uzmysłowienie sobie jej utraty na licznych etapach produkcyjnych powoduje, że firmy szukają innowacyjnych rozwiązań, które nie tylko zmniejszą koszty działalności, ale też przyczynią się do zminimalizowania szkodliwego ich wpływu na otoczenie.

Dekarbonizacji przemysłu – droga do niezależności energetycznej firm produkcyjnych

Działanie, które dąży do zwiększenia autonomii energetycznej firm produkcyjnych poprzez wdrażanie rozwiązań pozwalających na sprawniejsze wykorzystywanie zasobów energetycznych, przykładowo poprzez redukcję wykorzystania gazu i węgla czy zwiększenie elektryfikacji, to proces nazywany dekarbonizacją przemysłu. Osiągnąć te cele można dzięki zaawansowanym rozwiązaniom, takim jak kogeneracja, która polega na pozyskiwaniu w ramach jednego procesu technologicznego ciepła i energii elektrycznej, lub trigeneracja, która poza ciepłem i energią w trakcie pojedynczego procesu technologicznego wyzwalany jest też chłód.

W wielu sferach przemysłu możliwe jest dodatkowo użycie “czystej energii”, to znaczy energii z odzysku. To energia, która powstaje na różnych etapach produkcji i która przeważnie bywa po prostu uwalniana, a przez to bezpowrotnie tracona. Tymczasem odzyskiwanie tego typu energii, a następnie powtórne jej wykorzystanie daje z biegiem czasu poważne oszczędności, jak również przyczynia się do redukcji śladu węglowego, za który odpowiada zakład produkcyjny.

Koszty przeznaczone na dekarbonizację przemysłu równoważą się po kilku latach

W czasach powszechnej świadomości szkodliwego oddziaływania człowieka na środowisko jak również wiedzy, że złoża gazu i ropy za kilkadziesiąt lat się wyczerpią, dążenie do dekarbonizacji przemysłu stało się priorytetem, gdyż jest gwarancją jej rozwoju w kolejnych dziesięcioleciach. Przekierowanie przemysłu ku wykorzystaniu energii odzyskanej oraz odnawialnej to jedyna metoda do zapewnienia przemysłowi autonomii energetycznej. Oczywiście, wdrożenie tego rodzaju rozwiązań ciągnie za sobą duże koszty, lecz w ostatecznym rozrachunku profity jakie one przynoszą, w pełni je rekompensują. Oszczędności uzyskane dzięki zmniejszeniu się wydatków ponoszonych na zakup energii już po kilku latach potrafią zwrócić nakłady finansowe poniesione na tę innowację. Z kolei zmniejszenie śladu węglowego produkcji i jej szkodliwego wpływu na środowisko to już wartość bezcenna dla każdego z nas.

Nasza lokalizacja:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10