Usługa przekładu dokumentów – co wpływa na jej ostateczny koszt?

26 marca 2022

Cennik tłumaczeń z języka rosyjskiego Kraków. Więcej informacji na https://tlumaczalnia.pl/ceny/.

Wraz z otwarciem się naszego kraju na rynki z całego świata pojawił się większy popyt na usługę przekładu. Każdego dnia biura tłumaczeń sporządzają tysiące poświadczonych i zwykłych tłumaczeń na bardziej lub mniej powszechne języki, zarówno na zamówienie klientów biznesowych, jak i zwykłych obywateli.

Mimo, że online bez trudu można znaleźć bezpłatne narzędzia do translacji, długo jeszcze nie dorównają one wykwalifikowanym tłumaczom, ponieważ skorzystanie z ich usługi jest nierzadko obowiązkowe, np. gdy musimy donieść uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich sytuacjach zastanawiamy się, jak z grubsza wyliczyć cenę tłumaczenia. Co wobec tego wpływa na koszt przekładu?

Czynniki wpływające na ostateczną cenę przekładu

Końcowy koszt przekładu tekstu kształtują wypunktowane niżej czynniki:
1. Kierunek translacji. Przekład na język polski jest zasadniczo o kilkadziesiąt procent tańszy niż tłumaczenie w kierunku odwrotnym.
2. Język, z którego lub na który pragniemy przełożyć tekst. Przekład z modnych języków romańskich (hiszpański, francuski) albo germańskich (holenderski, angielski) będzie zasadniczo tańszy aniżeli translacja z rzadziej spotykanych pośród tłumaczy języków słowiańskich (między innymi słoweńskiego, ukraińskiego, rosyjskiego) bądź wschodnioazjatyckich (chińskiego, wietnamskiego).
3. Stopień skomplikowania tłumaczenia lub poruszane w tekście zagadnienia. Translacja prac akademickich, referatów medycznych albo dokumentów handlowych wyceniana jest wyżej, bowiem tłumacz musi posiadać nie tylko znajomość leksyki charakterystycznej dla danej specjalizacji, ale także należytą wiedzę, żeby poprawnie rozumieć tłumaczony tekst i nie popełnić przy translacji niewybaczalnych pomyłek.
4. Termin zrealizowania przekładu. Jak przy większości usług, jeżeli zamawiamy coś “ekspresowo” powinniśmy szykować portfel na wyższe ceny.

Przekład uwierzytelniony a zwykły

Trzeba zaakcentować, iż tłumaczenie wszelkiego rodzaju dokumentów jak przykładowo świadectwo urodzenia lub dokumenty szkolne (dyplom ukończenia studiów, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu), musi wykonać tłumacz przysięgły. Taki przekład nazywa się przysięgłym, ponieważ tłumacz obligatoryjnie uwierzytelnia go pieczątką z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do rejestru, gdzie zaznacza czy przekład wykonany był z odpisu, kopii lub oryginału, jak również nadaje mu odrębny numer identyfikacyjny. Tłumacze przysięgli zwykle mają stały cennik za translację najpopularniejszych dokumentów oraz świadectw, z kolei w przypadku niezbędności zamówienia tłumaczenia uwierzytelnionego innych dokumentów, koszt usługi oblicza się co do zasady od długości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, podczas gdy w tłumaczeniu uwierzytelnionym – 1125 znaków.

Nasza lokalizacja:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]