Prywatny detektyw – zawodowiec z państwową licencją

26 grudnia 2019

Usługi detektywów cieszą się coraz większą popularnością. Decydujemy się na na ich wynajęcie nie tylko w przypadku problemów rodzinnych. Ich usługi bywają bardzo przydatne także dla przedsiębiorców – pozwalają np. sprawdzić czy zatrudniony korzystający ze zwolnienia lekarskiego naprawdę nie jest w stanie pracować albo czy informacje podane przez niego w zgłoszeniu o pracę są prawdziwe. Warto więc powiedzieć kilka słów na temat tego, jakie kwalifikacje winien mieć detektyw i w rozstrzygnięciu jakich problemów może być pomocny.

Prywatny detektyw – praca tylko z licencją

Nie wszyscy mogą pracować jako detektyw. By legalnie wykonywać ten zawód, trzeba posiadać odpowiednią licencję, którą otrzymuje się po zdaniu państwowego egzaminu. Miejmy jednak na uwadze, iż osoby przystępujące do testu muszą również spełnić wcześniej określone wymagania. Najważniejsze z nich to posiadanie obywatelstwa któregoś z krajów należących Unii Europejskiej, co najmniej średniego wykształcenia oraz świadectwa o nieposzlakowanej opinii uzyskanego od komendanta powiatowego lub miejskiego Policji. Warunkiem jest też niekaralność, a w przypadku byłych funkcjonariuszy służb mundurowych – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co ważne, kandydaci na prywatnych detektywów muszą ukończyć 21 lat.

W jakich przypadkach szukać pomocy detektywa?

Gros zleceń, które realizują detektywi dotyczy różnego rodzaju kwestii rodzinnych. Do biura detektywistycznego możemy zwrócić się między innymi kiedy mamy podejrzenie, iż nasz partner nie jest wierny lub nie mamy pewności, czy drugi rodzic naszego dziecka należycie się nim opiekuje. Prywatny detektyw pomoże nam też określić faktyczną wysokość dochodów byłego partnera, co jest bardzo przydatne podczas spraw mających wyznaczyć wysokość zasądzonych alimentów.