Masz rosyjskie świadectwa? Przekład zleć tłumaczowi przysięgłemu języka rosyjskiego

8 marca 2020

Ubiegłe lata to czas napływu do naszego kraju studentów i pracowników ze Wschodu. Przeważają pośród nich Ukraińcy oraz Rosjanie. To powoduje, że pojawiło się zapotrzebowanie na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którym posługuje się również ogromny odsetek Ukraińców. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te właśnie są konieczne do rozpoczęcia studiów bądź pracy w Polsce.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – kiedy są niezbędne?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest upoważniony do translacji wszelkiego typu oficjalnych zaświadczeń wydanych przez urzędy z Białorusi, Rosji, Ukrainy czy Kazachstanu. Należą do nich między innymi dyplomy potwierdzające zdobycie rozmaitych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, świadectwa ukończenia szkół i maturalne, prawa jazdy oraz dowody osobiste, jak również akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich. Poza tym należy mu powierzyć tłumaczenia dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, rejestracji pojazdów czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Kto może być tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Waga tłumaczonych dokumentów powoduje, iż na tłumaczu przysięgłym leży duża odpowiedzialność. W związku z tym, żeby wykonywać ten zawód, trzeba zdobyć odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien ukończyć studia lingwistyczne, a w następnej kolejności zdać egzamin państwowy, który potwierdzi jego umiejętności. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest oprócz tego posiadanie obywatelstwa UE i pełna zdolność prawna.

Nasza lokalizacja:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]