Jak wygląda praca z coachem psychologiem?

19 lipca 2021

Zgłoś się po poradę do coacha biznesu na https://janklusak.pl.

Rynek pracy w XXI w. wymusza ciągłe dopasowywanie się do jego bieżących potrzeb, a jednocześnie jest niezmiernie konkurencyjny. Z tej przyczyny tak znaczący jest nie tylko rozwój osobisty jednostkowego pracownika, ale także sprawna organizacja pracy wieloosobowych zespołów pracowników w przedsiębiorstwach. W takich działaniach najlepiej wesprzeć się doświadczeniem wykwalifikowanego coacha.

Kto korzysta z pomocy coacha psychologa?

Profesjonalny coach psycholog służy pomocą w poszerzeniu zakresu umiejętności danej osoby, otwiera ją na ewentualne zmiany oraz przyszłe wyzwania zawodowe. Dzięki temu może ona znacznie skuteczniej nabywać nowe kwalifikacje, co przekłada się na lepsze efekty pracy, ale również kreuje szersze perspektywy awansu. Coach ogniskuje swoją uwagę na aspiracjach oraz postanowieniach klienta, zatem sesje coachingowe zawsze mają charakter indywidualny, ukierunkowany na wypełnienie uzgodnionych zadań. Kto zazwyczaj korzysta z sesji coachingowych? Są to zwłaszcza menedżerowie bądź właściciele firm, którzy pragną rozszerzyć własne kompetencje w sektorze nadzoru i planowania pracy.

Współpraca z doradcą zawodowym – pierwsza rozmowa i poznanie celów klienta

Podstawą przynoszącej pozytywne efekty współpracy z doradcą zawodowym, jest wnikliwe poznanie klienta. Dlatego pierwsze spotkanie z coachem skupia się na dokładnym wyznaczeniu aspiracji i oczekiwań klienta, poznanie jego sytuacji zawodowej, doświadczenia, największych zwycięstw oraz niepowodzeń zawodowych. Pozwala to ustalić, czy najlepszą metoda rozwoju będzie doradztwo czy coaching, jak również wstępnie wybrać częstotliwość i ilość sesji potrzebnych do uzyskania zaplanowanych efektów. Spotkanie wstępne nie musi odbywać się z coachem oko w oko – można połączyć się przez telefon albo internet. Po zakończeniu uzgodnionej ilości spotkań coach przygotowuje podsumowanie. Wymienia w nim, czy osiągnięte zostały wszystkie zamiary oraz czy ewentualnie niezbędna jest dalsza praca.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]