Jak przebiega audyt personalny?

14 maja 2020

Szukasz informacji o rozwoju kompetencji pracowników? Dobrze trafiłeś!

Wzrasta liczba pracodawców, którzy rozumieją, iż rozwój pracowników znamiennie wpływa na sukces całego przedsiębiorstwa. Zaangażowany personel posiadający szeroki wachlarz kompetencji miękkich to wszak ważny fundament każdej firmy.

Rozwój pracowników – ujawnij utajony potencjał swojego zespołu

Audyt personalny pracowników pozwalający na ocenę ich osobistych predyspozycji i kompetencji może wesprzeć pracodawcę w dobraniu kadry, która będzie przygotowana na wielorakie wyzwania. Za pośrednictwem sesji AC/DC przeprowadzonej przez wykwalifikowanego coacha można wychwycić, kto z zatrudnionych przejawia umiejętności kierownicze i zostanie rzetelnym przełożonym teamu. Audyty Assessment Center/Development Center mogą być wykonywane na przeróżne sposoby – przykładowo w formie sesji indywidualnych bądź grupowych. W trakcie audytów z pracownikami wykorzystywane są skuteczne techniki szkoleń, jak np. case study (analiza danego przypadku), symulacje, wywiady bądź zadania w grupach. Przy ich użyciu można wydobyć pełny potencjał zespołu i wspomóc rozwój pracowników. Po ukończeniu sesji AC/DC można kontynuować pracę z kadrą w postaci coachingu.

Jak przebiegają audyty AC/DC i rozwój pracowników?

Poprawnie przygotowany audyt jest rozdzielona na parę etapów. Zaczyna się od opisu kompetencji wymaganych do wypełniania danej funkcji w firmie. W kolejnej fazie audytor przygotowuje techniki, które będą wykorzystywane w trakcie sesji. Dalszym etapem jest przekazanie informacji na temat celów sesji i tego, co zamierza się z jej pomocą osiągnąć. Równie ważne jest też otoczenie, w którym zostaną prowadzone audyty zatrudnionych – musi one gwarantować komfort, który pomoże zrealizować założenia sesji. Sam audyt AC/DC (indywidualny lub grupowy) jest prowadzony przez doświadczonych coachów z wykształceniem psychologicznym. Czas trwania sesji wynosi od czterech do sześciu godzin. Po jej przeprowadzeniu Klient dostaje wyczerpujący, indywidualny raport, w którym znajduje się diagnoza kompetencji audytowanych członków zespołu, wyliczone są ich silne strony i podane są rekomendacje, jak powinien być prowadzony dalszy rozwój pracowników. Audyt wieńczy feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]