Hydroizolacja fundamentów – zabezpiecz budynek przed wilgocią

7 lipca 2020

Ochrona fundamentów przed szkodliwym wpływem wody, wilgoci i wyziębienia jest jednym z najistotniejszych etapów budowy stabilnego, bezpiecznego obiektu budowlanego. Wilgoć wnikająca w mury z czasem spowoduje osłabienia ich struktury, a wykwity pleśni i grzybów z biegiem czasu odbiją się niekorzystnie na samopoczuciu mieszkańców.

Komu zlecić realizację zabezpieczenia fundamentów?

Projektując budowę obiektu, powinno się zlecić przygotowanie najlepszej metody hydroizolacji profesjonalistom, którzy mają wieloletnią praktykę nie tylko w zabezpieczaniu przed wodą nowych budowli, ale również w przywracaniu hydroizolacji w tych już istniejących. Mają oni wiedzę, jakich pomyłek unikać oraz jakie technologie i materiały hydroizolacyjne sprawdzą się najlepiej w danej sytuacji. Wszak zastosowanie właściwych technologii izolacji fundamentów może różnić się w zależności, czy planowane jest wykonanie ławy i ścian fundamentowych, fundamentów z bloczków betonowych bądź osadzenie budynku na płycie fundamentowej. Ważna jest także dogłębna analiza warunków wodnych na terenie, na którym planowana jest budowa. Za jej pomocą można zbadać czy niezbędna jest izolacja przeciwwilgociowa (wykonywana na gruntach, w które woda szybko wsiąka i nie spiętrza się w pobliżu fundamentów) czy też przeciwwodna (tam, gdzie istnieje niebezpieczeństwo podtopień lub grunt jest na tyle spoisty, iż po deszczu fundamenty stoją w wodzie dłuższy czas).

Metody zabezpieczenia fundamentów

W zależności od rodzaju fundamentów, do ich ochrony przed wilgocią stosuje się odmienne strategie. Płytę fundamentową, na której najczęściej stawia się budynki tam gdzie jest wysoki poziom wód gruntowych, można hydroizolować od dołu wykonując warstwę izolacji ciężkiej. Z kolei nową betonową ścianę fundamentową można pokryć powłoką uszczelniającej wyprawy cementowej, przy czym najlepiej nałożyć ją zarówno na wewnętrznej, jak i zewnętrznej powierzchni. W przypadku ścian z cegły najlepiej zda egzamin użycie izolacji pionowej i poziomej, która zastopuje kapilarne przenikanie wody przez mury.

Wykonanie izolacji fundamentów również należy powierzyć profesjonalistom, ponieważ nagminnym błędem niewykwalifikowanych ekip jest nie zastosowanie się do wskazówek wyszczególnionych w projekcie budowlanym (m.in. tych dotyczących wymogów i metod aplikacji materiałów hydroizolacyjnych) albo użycie ich tanich zamienników, nie mających podobnych parametrów wodochronnych. Nienależyte ukończenie prac czy użycie materiałów niedobranych do stopnia obciążenia wilgotnością może powodować, iż będzie ona nieskuteczna.