Badania wysokościowe – czym są?

16 grudnia 2019

Pragniesz poznać więcej informacji o badaniach wysokościowych Bielsko? Skieruj się na www.testybielsko.pl

Psycholog to osoba, o której mnóstwo osób nie ma zbyt dobrego zdania. Wielu z nas sądzi, że zajmuje się wyłącznie odkrywaniem relacji swoich pacjentów z innymi ludźmi. Jak się jednak okazuje, wiedza psychologa stanowi wielką pomoc przy określaniu zdolności do wykonywania pewnych zawodów. I tak, badania psychologiczne wykonywane są między innymi w przypadku osób zamierzających podjąć pracę na wysokościach.

Badania wysokościowe: o co w nich chodzi?

Badania wysokościowe tak naprawdę wcale nie różnią się od tych, jakie przechodzą kandydaci na kierowców zawodowych. Podstawą są testy inteligencji, temperamentu, osobowościowe. Ich znaczącym uzupełnieniem są testy aparaturowe, które pozwalają ocenić na przykład szybkość reakcji oraz zdolność do koncentracji uwagi. Dzięki testom aparaturowym jesteśmy w stanie ocenić czy badana osoba w dość szybki sposób zareaguje na to, co wydarzy się w czasie pracy. Do wykonywania tych testów psycholog stosuje takie urządzenia, jak stereometr, wirometr oraz aparat krzyżowy. To stosunkowo nieskomplikowane urządzenia, które dostarczają szeregu informacji na temat osoby poddawanej badaniu. Badania wysokościowe psychologiczne w każdym wypadku obejmują również wywiad psychologiczny. W jego trakcie osoba badana musi być z psychologiem w stu procentach szczera. Omijanie pewnych informacji nikomu nie pomoże.

Badania wysokościowe – kto je wykonuje?

Nie każdy psycholog może podjąć się wykonania badań wysokościowych. Uprawnionymi do ich przeprowadzania są ci specjaliści, którzy ukończyli studia podyplomowe z psychologii transportu. Posiadają oni tak wiedzę, jak i umiejętności do przeprowadzania tego rodzaju badań. Badania wysokościowe wykonywane przez psychologa nie nakładają konieczności żadnego specjalnego przygotowania. Należy jedynie pamiętać o zabraniu na badanie okularów, jeżeli o konieczności ich używania zdecydował okulista.

Nasza lokalizacja:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]