Badania operatorów – jak często przeprowadzać?

20 stycznia 2020

Zamów badania operatorów Bielsko Biała na www.badaniabielsko.pl

Do pracy w różnego typu profesjach potrzebne są odpowiednie uwarunkowania psychofizyczne. By sprawdzić, czy badany je posiada, przeprowadza się specjalne testy. By je wykonać, należy udać się do pracowni psychologicznej, a na ich przebieg w dużym stopniu rzutuje rodzaj zawodu, w którym zamierza pracować badany. Inne testy wykonywane są dla sędziów, odmienne natomiast dla operatorów maszyn lub wózków widłowych. Jak łatwo stwierdzić, te drugie badania są wykonywane dużo częściej. Warto zatem napisać parę słów na temat tego, jak one wygląda, jakie przepisy określają ich specyfikę oraz jakie predyspozycje są w ich czasie testowane.

Zasady badań operatorów

Częstość wykonywania i specyfikę badań operatorów wózków paletowych i innych pojazdów wykorzystywanych w fabrykach określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. Według niego badania operatorów powinny być wykonywane co 3 lub 4 lata, poza kandydatami po pięćdziesiątym roku życia – ci są zobowiązani do przeprowadzania testów co 24 miesiące. Warto przy tym nie zapominać, iż przebieg badań może być zmieniony, jeżeli wykonujący je specjalista uzna, iż konieczne są dodatkowe badania lub niektóre elementy są w danym wypadku niepotrzebne.

Badania operatorów – na co się przygotować?

Początkowym elementem badań operatorów jest badanie osobowości, przybierające najczęściej formę papierowego testu oraz test sprawdzający inteligencję. Później wykonywane są badania na szybkość reakcji, opierające się najczęściej na naciśnięciu odpowiedniego guzika po zaświeceniu się diody oraz przetestowaniu tego, czy badany jest w stanie wystarczająco prędko zatrzymać wózek. Badania operatorów to również testy możliwości postrzegania odległości oraz wzorku – te ostatnie najczęściej wykonywane są w ciemni i z wykorzystaniem stereometru.

Nasza lokalizacja:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]