Szukasz aktualnego kursu funta? Sprawdź go w kantorze online

6 sierpnia 2021

Wejdź na topkantor.pl, aby uzyskać informacje dotyczące aktualnego kursu funta.

Funt szterling, powszechnie zwany funtem brytyjskim, to jedna z najsilniejszych walut na świecie. Mimo przynależności najpierw do struktur Wspólnoty Europejskiej a następnie Unii Europejskiej, Wielka Brytania nie weszła do strefy euro i pozostała przy swojej historycznej walucie.

Funt brytyjski po Brexicie

W efekcie Brexitu, który okazał się procedurą trwającą ponad cztery lata, wartość funta względem dolara oraz euro znacznie spadła. Było to związane m.in. z oznajmieniem przez liczne podmioty, w tym instytucje finansowe, wycofania się z rynku brytyjskiego, co zagrażało zmniejszeniem się ilości miejsc pracy, a w konsekwencji także obniżeniem przychodu krajowego brutto. Odpracowywanie sporego spadku kursu funta brytyjskiego z 2016 r. odbywa się stosunkowo powoli i przy dość znacznych skokach wartości waluty. Dodatkową komplikacją w tym procesie była recesja z 2020 r. wywołana długim zamknięciem angielskiej gospodarki w trakcie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Trzeba jednakże zaakcentować, iż funt szterling to bardzo mocny pieniądz, obecny na Starym Kontynencie już od dziewięciu wieków, który w samym tylko XX w. przezwyciężył znaczne spadki wywołane odwołaniem powiązania funta ze złotem, dewaluację z 1949 r. czy słynny atak spekulacyjny znany jako “Czarna środa” z 1992 r.

Informacji o kursie funta szukaj na stronie kantoru internetowego

Funt brytyjski jest dla Polaków istotną walutą, w której wciąż chętnie inwestują swój kapitał. Jest tak w głównej mierze dlatego, iż pomimo opuszczenia przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej, większość zatrudnionych tam rodaków nie zamierza wrócić do ojczyzny i nieustannie wspiera finansowo swoich krewnych w Polsce. Aktualny kurs funta szterlinga monitoruje tym samym ogromna grupa osób. Szuka ona najczęściej rzetelnych informacji nie tylko o cenie tej waluty, ale często także danych historycznych dotyczących dziesięciu lat wstecz. Takie analizy można znaleźć między innymi na stronie kantoru internetowego, który odświeża kurs co kilka sekund. Dane te pomagają również obeznanym inwestorom sprzedawać walutę po opłacalnym kursie.