Generator not księgowych – darmowe narzędzie dla przedsiębiorców

31 stycznia 2022

Osoby prowadzące własną firmę wcześniej lub później zawsze spotykają kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury w terminie. Jeszcze dekadę temu stanowiło to ogromny problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie od 2013 r. w przypadku pojawienia się opóźnień we wniesieniu opłaty prawo polskie daje możliwość wystawiania opieszałym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku też na 100 i 70 euro.

Noty księgowe na 40 euro – wystawiać od razu czy stosować jako jeden z kroków działań windykacyjnych?

Według przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel jest uprawniony do domagania się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej kompensaty zależy od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należność nie jest wyższa niż 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, lecz nie większym niż 50 000 zł, wierzyciel począwszy od 2020 r. może z kolei wystawić notę na 70 euro, a gdy wysokość niespłaconej należności przekracza 50 000 zł – notę na kwotę 100 euro. Co najważniejsze, notę księgową można wystawić dłużnikowi bezzwłocznie po stwierdzeniu zwłoki w spłacie, w dodatku bez konieczności uprzedniego upomnienia o upływie terminu. Należy jednakże rozważyć czy wysłanie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 (czy też więcej) euro nie zburzy pielęgnowanych częstokroć przez szmat czasu dobrych stosunków biznesowych. W końcu poślizg w przelaniu opłaty może być kwestią chwilowych kłopotów finansowych czy zwyczajnego przeoczenia dłużnika, a nie jego zamierzonym działaniem. Dlatego właśnie, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych kroków procedury upominawczej.

Dowiedz się gdzie znaleźć bezpłatny generator not księgowych

W momencie, gdy przedsiębiorca pierwszy raz decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak prawidłowo trzeba określić jej wysokość w złotówkach, skoro regulacje mówią o nocie w walucie euro. Odpowiedź na to pytanie ustawodawca zawarł we wspomnianym powyżej akcie prawnym – wysokość rekompensaty w złotówkach oblicza się biorąc za przelicznik uśredniony kurs euro deklarowany przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin wniesienia opłaty za faktury.

Przedsiębiorcom polecamy skorzystanie z generatora not księgowych, dostępnego za darmo na stronie Flobo – autorskiego narzędzia automatyzującego obsługę należności, które wyposażone jest również w kompleksowy moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]