ABC rachunkowości. Co to jest faktura proforma?

13 listopada 2020

Wszystko, czego warto dowiedzieć się o faktura pro forma znaczenie, uzyskasz na https://ihpweb.pl/co-to-jest-faktura-proforma/.

Wszyscy, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą, ale także i gros osób dokonujących zakupów online, otrzymali przynajmniej raz fakturę proforma. Nie każdy natomiast wie, czym faktycznie jest ten dokument i czym różni się on od tradycyjnej faktury.

Co to jest faktura proforma?

Po łacinie pro forma oznacza „tymczasowo”, toteż częstokroć można spotkać się z określeniem, iż faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I rzeczywiście, taka faktura nie jest dowodem księgowym, w związku z tym nie ujmuje się jej w ewidencji księgowej bądź w księdze przychodów i rozchodów. Warto jednak zostawić ją np.dla celów informacyjnych.

Faktura proforma winna uchodzić raczej za dokument handlowy, który rodzajem zaproponowania pewnej oferty. Nie stanowi potwierdzenia kupna towaru czy wykonania usługi, czyli zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług nie powoduje skutków w obszarze podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest zobowiązująca? Nie, dlatego że mówi o usłudze bądź sprzedaży, która jeszcze nie była wykonana, toteż warunki transakcji w niej zaprezentowane mogą w każdej chwili podlegać negocjacjom.

O czym informuje faktura proforma?

Faktura proforma zawiera te same dane oraz wygląda podobnie jak faktura VAT, a więc:

  • dane stron,
  • datę i miejsce jej wystawienia,
  • nazwę usług bądź towarów, stanowiących przedmiot transakcji (wraz z wskazaniem ich ilości, jednostek miary itp.),
  • wartość netto oraz brutto (zarówno konkretnych towarów i usług, jak i wartość pełnego zamówienia) zapisana również słownie,
  • stawka oraz obliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • informacja o kwocie naliczonych zniżek,
  • wskazanie terminu dostarczenia towaru bądź realizacji usługi,
  • wskazanie terminu wniesienia opłaty.

By bez trudności można było rozróżnić ten dokument od ostatecznej faktury VAT, wywołującej skutki podatkowe, taką fakturę trzeba oznakować dostrzegalnie w tytule określeniem “PRO FORMA”. Powinno się również pamiętać, że ten typ faktury nie zwalnia z konieczności wydania klientowi wiążącej faktury VAT. Co kluczowe, faktury proforma nie można wystawić w przypadku, gdy odbiorca zapłaci w całości za przedmiot transakcji lub wpłaci przedpłatę.