Odszkodowania za wypadki komunikacyjne a rola kancelarii prawnej

17 marca 2019

Dział dochodzenia odszkodowań Kancelarii Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. jest wyjątkowo rozbudowany. Główne kategorie spraw z jakimi przyszło się nam dotychczas mierzyć to przede wszystkim odszkodowania za zagubiony bagaż czy nieudane wakacje, za szkodę wynikłą z czynów niedozwolonych, takich jak błędy medyczne i pobicie lub odszkodowania za wypadki komunikacyjne. Przykłady tego rodzaju zdarzeń można bez problemu wymieniać, ale istotne jest to, że każdorazowo w przypadku zaistnienia szkody jesteśmy gotowi do zapewnienia pomocy prawnej.

Odszkodowania za błędy lekarskie i wypadki komunikacyjne

W naszej codziennej pracy podejmujemy się dochodzenia odszkodowań w przypadkach różnego typu. Posiadamy doświadczenie w odszkodowaniach wynikłych z wypadków zarówno drogowych, jak i innych, jak np. upadek na uszkodzonej powierzchni. Nierzadko prowadzimy także sprawy wynikłe ze szkody zaistniałe w trakcie pobytu na wakacjach, spowodowanych m.in. niezgodnością wykupionej oferty z rzeczywistymi warunkami panującymi w hotelu czy kiedy bezprawnie nie wpuszczono nas na pokład samolotu. O naszą pomoc zwracają się również osoby pokrzywdzone w związku z błędami medycznymi, takimi jak podanie niewłaściwych leków, leczenie przez stomatologa niezgodnie z zasadami sztuki lekarskiej czy powikłania przy operacji lub porodzie.

Rola kancelarii radców prawnych w sprawach o odszkodowanie

Podczas prowadzenia postępowań o odszkodowanie zmagamy się z drastycznymi doświadczeniami naszych Klientów, takimi jak wypadek samochodowy, w wyniku którego zginęła bliska im osoba, kalectwo spowodowane przez niekompetentnego lekarza czy pobicie. Zawsze wiąże się to także z długotrwałą traumą, z jaką przychodzą do nas poszkodowani. Naszym obowiązkiem jest ocena stanu faktycznego i na jego podstawie kalkulacja jakiego odszkodowania może domagać się poszkodowany. Brak jest w tej kwestii sztywnych wytycznych, jednak nasze doświadczenie umożliwia nam na podanie Klientom informacji, która ułatwia im decyzję co do dalszego rozwoju sprawy.