Krakowska Kancelaria – negocjacje i mediacje w sporach

22 lipca 2019

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. oferuje pomoc związaną z obsługą procesową i pozaprocesową zarówno podmiotów prawa handlowego, jak i osób fizycznych. W skład zespołu Kancelarii wchodzą radcowie prawni oraz aplikanci radcowscy, specjalizujący się przede wszystkim w prawie pracy, prawie cywilnym, a także w prawie rodzinnym.

Kancelaria prawna w Krakowie – jakie sprawy prowadzimy

Ogromną część naszej działalności stanowi prowadzenie sporów sądowych związanych z prawem cywilnym, w tym dochodzeniem odszkodowań, sprawami rodzinnymi oraz prawem pracy. Obsługa prawna w tym obszarze polega na bieżącym kontakcie z Klientem, sporządzaniu pism procesowych i pozaprocesowych, reprezentacji przed sądami, a także udziale w negocjacjach i mediacjach. Reprezentując Klientów podejmujemy wszelkie kroki w celu zakończenia sporu w sposób pozasądowy, co przede wszystkim wpływa na szybkość zakończenia sprawy, jak również zmniejszenie kosztów związanych z obsługą prawną.

Kancelaria prawna – obsługa i doradztwo prawne firm

Działalność Kancelarii skupia się także na obsłudze prawnej przedsiębiorców, która obejmuje bieżące doradztwo i recenzowanie podejmowanych przez Klientów działań z prawnego punktu. Charakter obsługi prawnej jest przede wszystkim kompleksowy. Doradzamy naszym klientom w każdej sferze ich działalności, co obejmuje takie obszary jak prawo administracyjne, handlowe, pracy czy nawet podatkowe. Pragniemy, żeby nasi Klienci czuli się pewnie powierzając nam ochronę prawną swojej spółki, w związku z tym skupiamy się na zapobieganiu i aktywnym reagowaniu, co pozwala niwelować wszelkie negatywne skutki prawne.