Zapisz się na szkolenia ABI

11 stycznia 2019

Administrator bezpieczeństwa danych zajmuje się ochroną informacji o osobach fizycznych – instytucja ta została powołana do istnienia około 20 lat temu na mocy regulacji o ochronie danych osobowych. Jaką wiedzę należy posiadać, żeby sprawować taką funkcję? Komu przyda się certyfikat ABI?

Szkolenia ABI – dlaczego powołano instytucję ABI

Dane osobowe powinny być wyjątkowo chronione, szczególnie współcześnie, kiedy możliwości użycia poufnych danych jest o wiele więcej. To zadecydowało, że powołano instytucję administratora bezpieczeństwa informacji, którego rolę może pełnić tylko osoba fizyczna. Przyszły administrator bezpieczeństwa informacji powinien spełniać następujące kryteria: mieć zdolność do dokonywania czynności prawnych, nie być pozbawionym praw publicznych, dysponować specjalistyczną wiedzą w zakresie ochrony informacji o osobach fizycznych. Dodatkowo potencjalny administrator musi dostarczyć zaświadczenie o niekaralności. Według przepisów wyznaczenie ABI nie jest obowiązkowe.

Szkolenia ABI – dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji

Funkcja administratora bezpieczeństwa informacji polega na kontrolowaniu stosowania przepisów związanych z ochroną danych osobowych. ABI prowadzi także specjalny wykaz danych. Na rynku dostępne są specjalistyczne szkolenia przygotowujące kandydatów na ABI. W trakcie szkolenia słuchacze poznają podstawowe pojęcia, takie jak GIODO, administrator danych osobowych (ADO), administrator systemów informatycznych (ASI), zdobywają aktualną wiedzę o przepisach prawnych związanych z ochroną danych, uczą się rozwiązywania problemów, jak również uczą się jak zabezpieczać dane. Każdy uczestnik kursu dostaje imienny certyfikat ABI potwierdzający posiadane uprawnienia, a także dostęp do skryptów edukacyjnych i szablonów dokumentów.