Szkolenia RODO dla właścicieli sklepów internetowych

4 sierpnia 2019

Rok 2018 odszedł do historii między innymi przez wejście w życie przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Ten dokument unijny dotyczący ochrony danych osobowych okazał się przyczyną znacznego zamętu w różnych branżach. Jej następstwa odczuły zarówno firmy z sektora prywatnego, jak i instytucje publiczne (szpitale, przedszkola oraz urzędy). W pierwszym przypadku mowa tu szczególnie o sklepach internetowych, a także podmiotach świadczących dla nich różnorodne usługi. By uniknąć zagrożeń wynikających ze złego administrowania danymi, ich personel winni przejść szkolenie RODO.

Szkolenie RODO w sklepach internetowych – dlaczego to się opłaca?

Szkolenia RODO to najlepszy sposób na to, by mieć pewność, że dane personalne użytkowników Twojego sklepu będą właściwie przechowywane, a Tobie nie będą zagrażać grzywny przewidziane w rozporządzeniu unijnym. Dogłębne szkolenie z RODO w branży e-commerce umożliwi nam dostosowanie działania sklepu online do obowiązujących norm. Podczas kursu administratorzy danych osobowych, czyli ADO, dowiedzą się również jak rozwiązywać najczęstsze kłopotliwe kwestie, które spotkają w swojej pracy.

Szkolenie RODO w sklepach internetowych – pokazy multimedialne i case studies

Szkolenia RODO nie są długie – na ogół wszelką wiedzę można przekazać w jeden dzień. Ich uczestnicy nie muszą mieć znacznego doświadczenia – wystarczy tylko ogólna wiedza z obszaru ochrony danych osobowych. Szkolenie jest podzielone na kilka bloków, w obrębie których odbywają się prezentacje multimedialne, omówienia case studies i odczyty ekspertów. W trakcie szkoleń RODO w branży e-commerce znajdzie się także chwila na dyskusje, podczas których prowadzący odpowiadają na pytania uczestników, rozstrzygają ich wątpliwości i w ten sposób pomagają im usystematyzować nabytą wiedzę.