Garść informacji o znakach BHP

1 marca 2019

Kliknij tutaj, aby zaopatrzyć się w znaki BHP

Na terenie naszego kraju obowiązują naprawdę precyzyjne przepisy BHP. Ich przestrzeganie gwarantuje poczucie bezpieczeństwa oraz sprawia, że prawdopodobieństwo różnorakich zagrożeń staje się marginalne. Dzisiaj przepisy BHP nakładają wymóg prawidłowego znakowania budynków. Tak więc dbałość o prawidłowy montaż znaków BHP jest aktualnie niezwykle istotna. Kiedy stosuje się znaki BHP?

Znaki BHP – w jakich miejscach można je zobaczyć?

Na chwilę obecną znaki BHP umieszczane są na przeróżnych budynkach. Chodzi przede wszystkim o zakłady pracy, biurowce, jak a także szkoły czy urzędy, a więc obiekty użyteczności publicznej. Znaki BHP to między innymi oznaczenia takie jak instrukcje BHP o charakterze ogólnym czy przepisy , które dotyczą reguł postępowania w momencie pożaru czy innego rodzaju niebezpieczeństwa. Do znaków BHPwyróżniających się wielkim znaczeniem zalicza się także instrukcje , które mówią o sposobach postępowania z odpadami o charakterze medycznym, które wiesza się w szpitalach. Jednym z najczęściej wykorzystywanych znaków BHP są tabliczki , które oznaczają drogę ewakuacyjną. Chyba nie znajdziemy osoby, którą należy przekonywać o tym, jak ogromne znaczenie ma właściwe opisanie drogi ewakuacyjnej. To ona jest wykorzystywana w sytuacji, gdy w budynku będzie miało miejsce jakieś niebezpieczeństwo, chociażby wybuchnie pożar. Znaki BHP można także dostrzec na przeróżnych mechanizmach, które awaria wykluczyła z użytkowania – odnosi się to przykładowo wind. Znaki BHP powszechnie wykorzystywane są także w zakładach przemysłowych. Stosuje siętam najczęściej znaki mające charakter ostrzegawczy , ale także znaki nakazu i zakazu.

Znaki BHP – z jakiego materiału są wykonywane?

Wykorzystywane dzisiaj znaki BHP są zawsze wykonywane z trwałych materiałów, które doskonale znoszą złe warunki atmosferyczne. Na ogół jest to wysokiej jakości PCV. Dzięki temu znaki BHP mogą być umieszczane nie tylko wewnątrz budynków, ale też na zewnątrz. Nawet po długim czasie nie tracą one swojego rewelacyjnego wyglądu i – co kluczowe – nadal będą czytelne. W wielu wypadkach pokrywane są również materiałem fluorescencyjnym, za sprawą którego są one widoczne także przy niedostatecznym oświetleniu. Montaż znaków BHP jest nieskomplikowany każdy.

Nasza lokalizacja:
Lundi Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32-400 Myślenice

Tel.: +48 12 268 74 00
E-mail: [email protected]