ADVERTISING | REKLAMA

Wszystkie pytania i propozycje współpracy | reklamy proszę kierować na adres e-mail modefriends@wp.pl lub adrian.ka96@wp.pl

__

Dostępne formy reklamy 
Banery reklamowe 
Posty sponsorowane na blogu | facebooku
Vlog sponsorowany
Wyjazdy sponsorowane 
Testy | Recenzje 
Konkursy
Patronat 
Inne
__Większe marki,  z którymi współpracowałem


__